Undermeny

Om Paradisskolan 7-9

Framgång, nyfikenhet och glädje är nyckelorden i Paradisskolans verksamhet.

Vi gör vad som krävs för att eleverna får uppleva framgång i sitt lärande såväl när det gäller kunskapsmål som de sociala målen. Vår målsättning är att det arbetet ska bidra till att ge eleverna framgång i vidare studier, i kommande arbetsliv och livet i stort.

Vi strävar efter att utveckla intresseväckande arbetssätt som ska stimulera elevernas nyfikenhet att lära mer. För att lyckas med detta använder vi ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen där fokus är på att utveckla elevernas olika förmågor.

Paradisskolan är en skola där alla elever fullt ut ska få vara den man är. Vi arbetar därför aktivt för att stärka Paradisandan som handlar om att alla möten på skolan ska vara positiva och bidra till trivsel.

Välkommen till Paradisskolan 7-9!

 

  Ordningsregler 1819 – PDF (270 KB)

  Konsekvenstrappa 1819 – PDF (297 KB)

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om Paradisskolan 7-9

Webbredaktör: Marie Nilsson | marie.nilsson@nybro.se | Id: inlägg: 28 - kategori: 6

Nyheter

  Om Paradisskolan 7-9

Framgång, nyfikenhet och glädje är nyckelorden i Paradisskolans verksamhet. Vi gör vad som krävs för att eleverna får uppleva framgång [...]

  Om Paradisskolan F-6

Paradisskolan F-6 inryms i nyrenoverade ändamålsenliga lokaler som uppmanar till såväl lärande som lek. Här finns även Fritidshemmet Lejonberget där [...]

  Schema

Nu finns möjlighet att ta del av Paradisskolans scheman här på hemsidan, klicka här!

  Skolinspektionen på besök

Skolinspektionens senaste tillsyn av Paradisskolan 7-9 gav oss ett mycket gott omdöme. Vid tillsynen framkom att Paradisskolan uppfyller de krav [...]