Undermeny

Skolinspektionen på besök

Skolinspektionens senaste tillsyn av Paradisskolan 7-9 gav oss ett mycket gott omdöme. Vid tillsynen framkom att Paradisskolan uppfyller de krav som ställs i de olika författningarna som gäller för skolan (bl.a. läroplan och skollag). Det betyder att Skolinspektionen inte konstaterade några brister gällande de områden som granskades. Vi är stolta över detta resultat och vill passa på att lyfta fram samarbetet mellan hem och skola som en viktig del för att våra elever ska få bästa möjliga utbildning här på Paradisskolan.

Här kan du ta del av Skolinspektionens rapport:

  paradisskolan-7_9-beslut – PDF (1 MB)

Webbredaktör: Marie Nilsson | marie.nilsson@nybro.se | Id: inlägg: 131 - kategori: 11

Om Paradisskolan

  Lov- och läsårstider

Här kan du se datum för såväl skolstart som skolavslutning det kommande året. Läsårstider för Grundskolan

  Matsedel

Se vad som serveras i vår skolmatsal denna vecka.

  Organisation

Paradisskolan består av tre enheter med varsin rektor som leder verksamheten F-6 där våra elever från Förskoleklassen upp till år [...]

  Paradisskolans Vision

Framgång Nyfikenhet Glädje Vårt arbete på Paradisskolan tar avstamp i våra tre ovan nämnda nyckelord. Framgång för oss är att [...]

  Skolinspektionen på besök

Skolinspektionens senaste tillsyn av Paradisskolan 7-9 gav oss ett mycket gott omdöme. Vid tillsynen framkom att Paradisskolan uppfyller de krav [...]