Grundsärskolan

Grundsärskolans verksamhet bedrivs i ljusa lokaler mitt i skolan. Här arbetar specialpedagoger och elevassistenter tätt tillsammans med sina elever. Grundsärskolans elever driver, med stöd av lärare och assistenter, skolans  Cafeteria.

Telefonnummer till arbetslag G:
0481- 455 27

Webbredaktör: Marie Nilsson | marie.nilsson@nybro.se | Id: inlägg: 29 - kategori: 12

Våra verksamheter

  Grundsärskolan

Grundsärskolans verksamhet bedrivs i ljusa lokaler mitt i skolan. Här arbetar specialpedagoger och elevassistenter tätt tillsammans med sina elever. Grundsärskolans [...]

  Läxhjälp 7-9

Läs läxan i skolan! Paradisskolan erbjuder läxhjälp för alla skolans elever tre eftermiddagar i veckan. Läxhjälpen äger rum i skolbiblioteket [...]

  Paradise Café

Skolans cafeteria, Paradise Cafe, drivs av elever från Grundsärskolan tillsammans med sina lärare och assistenter. Alla elever från år 8 [...]

  Skolbiblioteket

Biblioteket på Paradisskolan är bemannat av skolbibliotekarie fyra dagar i veckan, övrig tid kan lärare öppna lokalen. Läs mer på [...]