Om Paradisskolan 7-9

Framgång, nyfikenhet och glädje är nyckelorden i Paradisskolans verksamhet.

Vi gör vad som krävs för att eleverna får uppleva framgång i sitt lärande såväl när det gäller kunskapsmål som de sociala målen. Vår målsättning är att det arbetet ska bidra till att ge eleverna framgång i vidare studier, i kommande arbetsliv och livet i stort.

Vi strävar efter att utveckla intresseväckande arbetssätt som ska stimulera elevernas nyfikenhet att lära mer. För att lyckas med detta använder vi ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen där fokus är på att utveckla elevernas olika förmågor.

Paradisskolan är en skola där alla elever fullt ut ska få vara den man är. Vi arbetar därför aktivt för att stärka Paradisandan som handlar om att alla möten på skolan ska vara positiva och bidra till trivsel.

Välkommen till Paradisskolan 7-9!

  Ordningsregler 2021 – PDF (270 KB)

  Konsekvenstrappa 2021 – PDF (298 KB)

  Förväntansdokument 2021 – PDF (318 KB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om Paradisskolan 7-9

Webbredaktör: Marie Nilsson | marie.nilsson@nybro.se | Id: inlägg: 28 - kategori: 20

Paradisskolan 7-9

  Om Paradisskolan 7-9

Framgång, nyfikenhet och glädje är nyckelorden i Paradisskolans verksamhet. Vi gör vad som krävs för att eleverna får uppleva framgång [...]

  Arbetslag 7-9 - kontakt

Telefonnummer till arbetslagen Arbetslag A 7A,8A och 9A 0481-456 13 Arbetslag B 7B,8B och 9B 0481-455 25 Arbetslag C 7C, [...]

  Schema

Nu finns möjlighet att ta del av Paradisskolans scheman här på hemsidan, klicka här!