Schema

Nu finns möjlighet att ta del av Paradisskolans scheman här på hemsidan, klicka  här!

Webbredaktör: Marie Nilsson | marie.nilsson@nybro.se | Id: inlägg: 129 - kategori: 20

Paradisskolan 7-9

  Om Paradisskolan 7-9

Framgång, nyfikenhet och glädje är nyckelorden i Paradisskolans verksamhet. Vi gör vad som krävs för att eleverna får uppleva framgång [...]

  Arbetslag 7-9 - kontakt

Telefonnummer till arbetslagen Arbetslag A 7A,8A och 9A 0481-456 13 Arbetslag B 7B,8B och 9B 0481-455 25 Arbetslag C 7C, [...]

  Schema

Nu finns möjlighet att ta del av Paradisskolans scheman här på hemsidan, klicka här!